Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní poplatky

Pro všechny platby použijte účet obecního úřadu 5425171/0100.

Likvidace komunálního odpadu – popelnice        

Variabilní symbol: 1337 Specifický symbol: čp.č.bytu

0 - 6 let  0,- Kč / osoba
7- 14 let 200,- Kč  / osoba
Od 15 let 400,- Kč  / osoba
vlastník nemovitosti bez trvalého pobytu (chata, rod. dům, byt v byt.domě) 400,-Kč/za jednotku
Poplatek za psa

Variabilní symbol: 1341číslo ev.známky  Specifický symbol: čp

v rodinném domě    60,- Kč / pes každý další  100,- Kč
v bytovém domě   360,- Kč/ pes každý další   600,- Kč
důchodce v bytovém domě   120,- Kč/ pes každý další   600,- Kč
Poplatek za ubytovací kapacity

Poplatek za ubytovací kapacity je 4 Kč/lůžko/den.

Služby obce

Pronájem hrobového místa

Variabilní symbol: 36320číslo hrobu (uvedeno ve smlouvě)

Sazba dle cenového ujednání dle smlouvy.

Platba za TKR (televizní kabelový rozvod)

před změnou způsobu úhrady je VŽDY třeba, aby uživatel tuto změnu předem sdělit na OÚ

Programovou nabídku nalaznete v Dokumentech - Programová nabídka TKR