Menu
Obec Horní Počaply
Obec Horní Počaply

Krizové řízení

Tísňové linky pro krizové situace:

 • 150    Hasičský záchranný sbor ČR
 • 155    Zdravotnická záchranná služba
 • 158    Policie ČR
 • 112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

Obecní kontakty pro krizové situace:

 • 777 886 687   Bc. Pavla Lapčíková, starosta
 • 725 021 089    Jiří Svačina, místostarosta
 • 725 022 487   Obecní policie Horní Počaply
 • 724 811 693     Michal Nácovský, velitel JPO III
 • 737 486 094   Luboš Švejdar, vedoucí technických služeb
 • 315 692 304     Obecní úřad

Krizové stavy v obci jsou řešeny:

Rada obce Horní Počaply (krizový štáb, povodňová komise – Lapčíková, Svačina, Blažková, Mošna, Strach), Obecní policie Horní Počaply, SDH Horní Počaply.

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce (Bc. Pavla Lapčíková – starosta – 777 88 66 87, starosta@hornipocaply.cz)

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Krizové řízení http://www.krizove-rizeni.cz/

Institut ochrany obyvatelstva http://www.ioolb.cz/

Krizový management ČR http://www.emergency.cz/

Ministerstvo vnitra ČR https://www.mvcr.cz/

Portál krizového řízení Středočeského kraje https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/

Město Mělník https://www.melnik.cz/mimoradne-udalosti-a-krizove-situace/ds-1297/archiv=0&p1=55

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací.

Základní pojmy – definice

Mimořádná událost -škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace, krizový stav - Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Varianty mimořádných událostí:

 • Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl, stékání vody a zeminy z polí při přívalových deštích.
 • Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry.
 • Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
 • Sesuvy půdy a svahové pohyby.
 • Dopravní nehody (silniční doprava, železniční doprava) s kombinovaným účinkem - hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy.
 • Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 • Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 • Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.
 • Nedostatek vody a důležitých potravin.
 • Velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku.
 • Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě.

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci:

 • Zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy.
 • Nepodceňujte vzniklou situaci.

Pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel:

 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 • varujte ostatní ohrožené osoby
 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu
 • sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
 • zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť

Způsob poskytnutí informací:

K varování obyvatel budou využity všechny dostupné prostředky:

Evakuace obyvatelstva:

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu. Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Co by mělo evakuační zavazadlo obsahovat:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby - jídelní misky, příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírač na konzervy.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy atd.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník atd.
 • Osobní léky a další prostředky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky.
 • Spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko.
 • Náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy.
 • Pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle.
 • Bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač.

 

 

 

Praktické info

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
zataženo 21 °C 9 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 20/12 °C
pondělí 15. 4. déšť 14/8 °C
úterý 16. 4. zataženo 14/6 °C

Panorama

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mapové podklady

 

mapa

Obec Horní Počaply

O obci Horní Počaply

Obec Horní Počaply leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje při levém břehu dolního toku řeky Labe, cca 13 km od Mělníka. Obec tvoří dvě místní části - Horní Počaply a Křivenice.
Osídlení území obce se datuje do doby pravěku. Jak dokládají archeologické nálezy, území obce bylo osídleno již v neolitu.